Ekonomika

Úvod / Služby / Ekonomika

Pomůžeme Vám získat kontrolu nad financemi, protože jen tak zajistíme optimální růst Vaší firmy

Mít účetnictví v pořádku, je jedna stránka věci a umět z nich vyčíst správné údaje pro řízení firmy, je stránka druhá.

  Rozbor účetních výkazů – srozumitelná interpretace

  Finanční analýza – pro účely majitele firmy či pro externí zájemce

  Hodnocení výkonnosti – celého podnikání, či jedné činnosti, střediska…

  Rozbor hospodaření – nalezení problematických míst, které brání růstu

  Kalkulace výroby – správně nastavená kalkulace výrobku je základ pro ziskovost celé firmy

Zákazníci, u kterých se uplatnily naše služby

Vybrané společnosti, které nám daly důvěru v poskytnutí našich služeb.

Zajímá-li Vás, jak by se Vaše firma mohla rozvíjet dál, ozvěte se nám.