Navigace: | Hlavní menu | Obsah stránek |


Profil firmy

"Pomáháme firmám prosadit se na trhu"

růst

 

Svým zákazníkům nabízíme komplexní řešení, které zajistí efektivní přístup k vývoji na trhu a zpětnou vazbu na hospodaření firmy.  

Portfolio našich činností je postaveno na třech pilířích

MARKETING           EKONOMIKA           ÚČETNICTVÍ

Toto propojení není náhodné, ale vyplynulo ze zkušeností při řešení problémů malých, středních i velkých firem. Naše činnosti lze využívat jak jednotlivě, tak i v kombinaci jednotlivých oborů dle potřeb klienta.

Každý klient je pro nás individualitou. Marketingové problémy neřešíme dle zavedených šablon, ale pro každého klienta sestavíme efektivní projekt na míru.

Pro nové klienty nabízíme možnost první bezplatné konzultace s našimi odborníky. Tato konzultace bude zaměřena na popsání situace u klienta a navržení opatření, které povedou ke stanovenému cíli.

Pokud si z naší nabídky vyberete, neváhejte nás kontaktovat. Ke spojení s námi můžete využít telefonické spojení, nebo vyplnit formulář, na jehož základě se s Vámi spojíme a navrhneme pro vás nejvhodnější řešení.

 

Dále pokračujete klikem na jednotlivé obory


Akce: [web:print_open/cs]

Soubory:
Kontaktujte nás
Zavolejte nám pro nezávaznou nabídku na
+420 515 535 600
Kontaktujte nás e-mailem:

RSS
Intuitivní marketing

Pět důvodů, proč se bavit vyděláváním peněz

Pět důvodů, proč se bavit vyděláváním penězSotva vyšel článek zabývající se nejhloupější pověrou o podnikání, absolvoval jsem několik debat na toto téma a narazil jsem také na pár příkladů, které ukazují, že jde o téma nejen aktuální, ale také važné. V podstatě se stále jedná o to, co by mělo být na prvním místě v podnikání. Dnes se s oblibou říká, že nejdůležitější je, aby vás to bavilo, to ostatní pak už přijde samo. Dovolím si ovšem tvrdit, a zkušenosti to dokazují, že s takovou představou podnikatel daleko nedojde. Mezi soukromou zábavou a veřejným podnikáním je pořádný příkop, a pokud ho ignorujeme, budeme v lepším případě stagnovat a živořit.

Tak třeba čerstvý případ jednoho pražského hubu. Majitelé si zakládají na tom, že staví na svobodě a důvěře. Zřídili tedy bar bez obsluhy, která by jídlo a pití jen podražovala. Bohužel polovina zkonzumovaných potravin zůstávala nezaplacená. Když už to bylo neúnosné, vyzvali své zákazníky ke zlepšení platební morálky - ovšem zase na dobrovolném základě.
Nebo menší klub, o kterém majitelé tvrdí, že ho mají hlavně proto, že je to baví. Na druhé straně ale škudlí na všech vstupech, protože podnik se tak tak drží nad vodou.

Podnikatel už z principu nemůže myslet stejně jako zaměstnanec.

Než se podíváme na to, proč a jak představa o podnikání coby koníčku podnikatelům škodí, řekněme si nejdříve, ať v tom máme jasno, co je tedy naopak žádoucí. Napsal jsem to už v minulém článku: Bavte se vyděláváním peněz. Je mi jasné, že s tímto názorem jdu proti proudu. Nedávno jsem dokonce četl vážně míněný požadavek, aby se živnostníci pouze živili a zisk byl považován za nežádoucí a téměř nemravný. Většinové mínění říká, že peníze nejsou všechno. Kdo je ale ta většina?

Výzkumy, které hledaly odpověď na otázku, jak moc zaměstnance motivuje výše mzdy, došly k zajímavému závěru. Do určité hranice jsou lidé ochotni pracovat více, pokud dostanou větší plat. Pak už ale ochota klesá a další růst mzdy na tom nic nezmění. Naopak, zaměstnanci začnou hledat způsob, jak trávit v práci co méně času, aby se mohli ve volném čase věnovat koníčkům. Tvrzení, že peníze nejsou všechno, je tedy názorem zaměstnanců.

Člověk jako sociální tvor je silně puzený k tomu, aby se neodchyloval od většinových názorů. Můžeme si všimnout, že ačkoliv dnes stavíme na první místo individuální svobody a názory, ve skutečnosti je většina postojů stádních. Jenže podnikatel už z principu nemůže myslet stejně jako zaměstnanec. Pak by jeho role podnikatele ztrácela smysl. Nemůže tedy říkat, že peníze nejsou důležité a podstatné je, jestli ho to baví. Je nezbytné, aby se bavil jejich vyděláváním.


Byznys není to samé, co koníček

V první řadě proto, že většina firem založených na principu koníčku brzy končí. Stavějí totiž soukromý zájem podnikatele nad ekonomické principy byznysu. A to nemůže dopadnout dobře. Jak je vidět z příkladu hubu, pokud se pustíte do podnikání proto, abyste si udělali radost a naplnili svoji touhu po přátelském prostředí, kde jsou všichni skvělí a kamarádští, tak bohužel proděláte. Ne proto, že by na svobodě a důvěře bylo něco špatného, ale protože nedbáte zásady, že v podnikání je na prvním místě vydělávání peněz.


Záliby se časem mění

Za druhé je zábavnost podnikání častou příčinou vyhoření. Záliby se totiž mění a řadu z nás bavilo v osmnácti něco jiného, než třeba za deset nebo dvacet let. Podnikatel, který svůj byznys chápe jako koníček, je v něm příliš angažován. Umí ho dobře dělat, ale to je všechno. Změna pro něj znamená tak nepříjemný a riskantní zásah, že raději zatne zuby a pokračuje v tom, co už ho vlastně dávno nebaví.

Pokud ovšem považujete za zábavné vydělávat peníze, získáte dovednosti, které vám umožní vydělávat je různými způsoby. Jde o vyšší podnikatelský level, protože takový člověk za svůj život vybuduje třeba hned několik podniků a vždy je úspěšný. Uveďme si třeba příklad Ivana Záboje, který začal u pípy a teď vlastní soukromé Rádio Relax.


Kdo si hledí vlastní zábavy, nevšímá si zákazníků

Za třetí je zábavný charakter důvodem, aby podnikatel pohrdal zákazníky. Prakticky každý, kdo říká, že mu jeho tržby stačí a nepotřebuje ani nechce víc, je takovým "koníčkářem". Namáhá se jen do té míry, aby o svoji zábavu nepřišel. Potřeby zákazníků ho příliš nezajímají, protože poslední, po čem touží, jsou nějaké změny.

Podnikatelé, kteří se baví vyděláváním peněz, vědí, že bez zákazníků to nejde. Takže pozorně sledují každou novinku a testují ji. Pracují na to, aby posílili věrnost svých klientů a současně získali nové. Marketing je pro ně nástrojem, který každý den rozvíjejí. Díky svému zaměření mají nadhled, takže to, co "koníčkář" považuje za zbytečné výdaje (obvykle s použitím hesla "To jim stačí"), vnímá jako marketingovou investici, která později přinese ovoce.


Změna je život

Za čtvrté umožňuje zaměření na vydělávání peněz jiný pohled na inovace. Většina podnikatelů, kteří staví na zábavné činnosti, jim ani nevěnuje pozornost. A když už jsou k nějaké změně přinuceni, hledají standardní, co nejméně pracné a hlavně laciné řešení. Přesně podle rčení "aby se vlk nažral a koza zůstala celá". Nezajímají je přínosy, ale chtějí rychle shodit se stolu nějakou naléhavou potřebu nebo povinnost - a dál se v klidu věnovat své zábavě. V důsledku jsou tedy jejich opatření málo účinná a už vůbec ne schopná přinést další příjmy.

Podnikatelé, kteří peníze vydělávat chtějí, díky svému nadhledu vidí dále, než jen v mantinelech svého byznysu. Od nich přicházejí zajímavé nápady, jako třeba propojit prodej kuchařských knih s kurzy vaření nebo spojit kavárnu s prodejem diářů. Ale nejde o samoúčelné kombinace. Hlavní cíl je vždy výdělek. Než jeden kanadský podnikatel přišel s nápadem zřídit samoobslužné železářství, soudilo se, že je to kvůli krádežím nemožné. Když si ale toto riziko vyhodnotil statisticky, vyšlo mu, že jde o výnosný byznys se zanedbatelnými ztrátami. Člověk zamilovaný do vážení šroubků by na to přijít nemohl.

vlastní podnik


Když se nedaří

A za páté takový postoj umožní změnit ztrátové podnikání ve výdělečné. Lidé, kterým je vlastní zábava nade vše, nejsou schopni nic oželet. Jestliže má například jejich firma řadu prodělečných produktů, budou o každém z nich tvrdit, že se bez nich neobejdou. Když se Steve Jobs v roce 1997 vrátil do Applu, společnost stála na pokraji krachu. Ale místo aby se okamžitě vrhl na vývoj nového produktu, což by pro něj byla ta nejlepší zábava, začal se nejdříve zabývat ekonomikou a bez milosti zrušil většinu dosavadních výrobků. Až když se firma vrátila do zisku, nastal čas přijít s něčím novým.

Z tohoto pohledu tedy můžeme vidět živnostníka jako člověka, pro kterého je cílem podnikání využít svůj koníček nebo dovednost. Podnikatel je pak ten, kdo se v první řadě zaměřuje na vydělávání peněz. To vůbec neznamená, že živnostník nevydělá a podnikatel nevyužije svých schopností. Ale lidé s ambicemi by se neměli spokojit s rolí živnostníka, protože ta není dobrým východiskem pro cestu vzhůru. A vzhledem k zostřující se konkurenci a zrychlujícím se změnám na trhu není bohužel už ani zárukou spokojené existence.

Napište mi

Konkurence je pro Pražáky

Konkurence je pro Pražáky"Já jsem z tak malé vesničky, že uhlí jsem poprvé viděl až vloni," říká hrdina jedné Hrabalovy knihy. Možná ale nejde o tak vzdálenou minulost, že by byla dávno za námi. Začal jsem o tom pochybovat, když jsem slyšel, že na vesnici se prý podniká jinak. Všechna ta konkurence, marketing a technologie, to je pro lidi ve velkých městech. Venkovští podnikatelé, zvláště pak obchodníci, si vystačí s tím, co tu bylo někdy před dvaceti lety. Hlavně s kalkulačkou a sešitem, do kterého zapisují tržby. Ale nic proti tomu, jsou přece solí země a bez nich by se nám žilo mnohem hůře. Měli bychom tedy tento stav považovat za podnikatelům prospěšný?

Ta nejhloupější pověra o podnikání

Ta nejhloupější pověra o podnikáníNa podnikatele se neustále snáší hromady dobrých rad. V moderní době není problém dostat jich první várku už k snídani a pak to pokračuje po celý den. Články v médiích, videa na YouTube, stovky facebookových stránek s tématem úspěchu a zaručeného zbohatnutí. Jsou ale všechny tak úžasné a přínosné, jak se tváří? Určitě ne, to jen snadné internetové publikování umožňuje každému, aby projevil svůj názor. Žijeme v době grafomanů a mudrlantů. V časech knihtisku existovalo alespoň nějaké síto, ale dnes nám zbývá jen zdravý rozum. A je ho potřeba, protože některé z těch rad jsou nejen hloupé, ale i nebezpečné.

Tou vůbec nejhorší je rozšířený názor, že v podnikání stačí dělat, co nás baví. Pak prý všechno ostatní přijde samo, včetně peněz. Kvůli této představě nemalá část podnikatelů nepřežije první tři léta fungování a další živoří na hraně, neustále ohrožovaní jakýmkoliv nenadálým výdajem. Dobře to ukazují aktuální diskuse o zavádění EET. Řada podnikatelů tvrdí, že je investice nějakých deseti tisíc do vybavení položí.

Pokud se zaměříte na peníze, získáte možnost skutečně se svojí prací bavit.

Snaha zůstat u "zábavy" a nehonit se za penězi také způsobuje, že podnikatelé nerostou. Tomáš Baťa pevně věřil, že první ideou každého malého živnostníka je stát se větším. Konec konců sám tou cestou prošel. Kdekterý podnikatel je však přesvědčen, že růst by mu překazil zábavu a podnikání by se tak stalo příliš vážným. Většina z nich začínala tak, že se rozhodli živit se svými zálibami. Jenže koníček má trochu jiný charakter než podnikání, je soukromou záležitostí a je zábavou. Kdežto k podnikání potřebujete zákazníky a jeho účelem je vydělávat peníze.

Jsem přílišný materialista, když řeknu, že hlavní zábavou podnikatele by mělo být vydělávat peníze? Vůbec ne. Jestli totiž v této oblasti existuje zákonitost, tak je přesně opačná. Zní takto: Soustřeďte se na vydělávání peněz a zábavnost přijde sama. Pokud se vám to zdá pochybné a máte třeba zkušenosti s nezábavnou, ale dobře placenou prací, od které jste utekli, pak mám pro vás dobrý argument. Každý, kdo chce v podnikání hodně vydělávat, k tomu použije své nejlepší schopnosti. A ty se samozřejmě týkají toho, co ho naplňuje a baví. Neříkám tedy, že nemáte dělat, co vás baví. Říkám, abyste vydělávali peníze, a to tím, co vás baví.

Takový obrácený přístup má velkou výhodu. Pokud se zaměříte na zábavnost, zůstanete u ní a dál se nepohnete. Doprovázet vás při tom bude řada věcí, které už tak zábavné nejsou, především různá omezení a nezřídka i existenční starosti. Pokud se zaměříte na peníze, získáte možnost skutečně se svojí prací bavit. Vyhnete se totiž pasti soukromé záliby. Věnujete-li se koníčku, je to užitečné pro vás. Věnujete-li se podnikání a vydělávání peněz, musí to být užitečné i pro zákazníky. Vypadá to samozřejmě, ale nemálo podnikatelů má s uplatněním této zásady problém. Právě proto, že pojali podnikání jako svou vlastní zábavu.

vlastní podnik


Hlavně ať mám pokoj

"Jednou z pro živnostníka nejnebezpečnějších pověr je domněnka vlastní dokonalosti. Je to pověra, jíž propadá nejvíce dospělých lidí. Projevuje se netýkavostí, odmítáním poučení, přesvědčením, že nám není třeba vědět víc a učit se od každého," řekl Tomáš Baťa v projevu k živnostníkům někdy v roce 1928. Dodnes je tento jeho postřeh platný a aktuální. Proč? Právě proto, že podnikatelé stavějí na první místo zábavnost jako svůj soukromý užitek. Kdyby tomu tak nebylo, honili by se za každou novinkou a informací, jak fungovat lépe, protože by to jednak přineslo více užitku zákazníkům, jednak podnikateli více peněz.

Někdy se představa o zábavě na prvním místě schovává za jakési zdání dobročinnosti. Slyšíme o podnikatelích, kteří ze samé dobročinnosti provozují vesnickou hospodu nebo konzum. Prý jim nejde ani o to, aby vydělali, ale aby pomohli místním lidem. Na první pohled se zdá, že užitek pro zákazníky tu je. Ale protože většina těchto podnikatelů jen živoří, není asi něco v pořádku. Nechci nikomu křivdit, ale právě z této oblasti je nejčastěji slyšet: "Neotravujte s novotami a dejte nám pokoj!" Především je však mylná představa, že venkovští zákazníci budou takovému podnikateli vděčni a smíří se s omezeným sortimentem nebo interiérem ze sedmdesátých let. Nakonec mu zbydou jen ti nejstarší senioři, kteří si nedovedou na internetu objednat dovoz zboží. Takové podnikání je nejen dočasné, ale v důsledku i únavné, vedoucí k vyhoření.

Nechovejme se tedy jako děti. Ty si mohou jen hrát, protože je živí rodiče. Ale podnikatel je zodpovědný přinejmenším za sebe, často za rodinu a další lidi. Přiznejme si tedy, že hlavním účelem podnikání je vytvářet zisk, ne zajistit zábavu pro podnikatele. Pokud to takto postavíme, přijde i ta zábava.

Napište mi


Navigace: | Hlavní menu | Obsah stránek |